הרב עמוס בן נון שיעור פרשת שבוע

הרב עמוס בן נון שיעור פרשת שבוע

השם הגמרא אומרת יבמות ק"ט כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין בו. הקב"ה אלו תלמידי חכמים שנעשים אגודות אגודות ועוסקים בתורה אז יש את הישיבה של רבן גמליאל ויש את הישיבה של רבי יהושוע ויש את הת

read more

פרשת שבוע בנושא כיבוד אב ואם

שהר"ן שואל נוסיף ונשאל מדוע יש הדגשה שהקב"ה אמר להם את זה בארץ הקוו שלו את התלמידים שלו נוסיף הגמרא אומרת במסכת עירובין דף י"ג ששני שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים הלכה כמותנו והל

read more

שטיחי אבסטרקט מתאימים לחלל בהבית

עדיין נראה.השטיחים היקרים ביותר עשויים קווצות זהב וכסף, ואבני חן נדירות שזורות בתבניותיהם. כיום השטיחים הללו מחייבים מחירים של מיליוני דולרים במכירות פומביות מובילותשטיח ערימה חתוך, הנקרא גם

read more